Internetový marketing

Priblížte sa vaším zákazníkom účinnou online reklamou

Existuje viacero ciest, ako zvýšiť návštevnosť vašich stránok.

K pomalším patrí SEO, k tým s okamžitým efektom platená reklama.

Ak chcete vidieť výsledky hneď, je potrebné ukázať sa priamo pred tvárou vašeho cielového publika. Umožní vám to platená reklama vo vyhľadávači.

Search engine marketing - SEM

Cielená online reklama v Google Ads

S Google Ads inzerujete priamo vo vyhľadávači. Takto máte jedinečnú možnosť, osloviť zákazníka na začiatku jeho rozhodovacieho procesu. Ešte predtým, ako sa potichu a podvedome prikloní k inej možnosti, ktorú videl skôr ako tú vašu.

Vaša šanca na dosiahnutie cieľa je o to väčšia, že nerobíte reklamu pre náhodných okoloidúcich, ako iné formy reklamy. Cielite na konkrétneho zákazníka, ktorý v tejto chvíli potrebuje to, čo ponúkate.

Prečo reklama vo vyhľadávači?

Kedy je reklama v Google Ads vhodné riešenie pre vás

Okamžitá návštevnosť

Efekt tejto reklamy sa prejaví rýchlo po spustení. Výhodné, ak nemáte dostatok organickej návštevnosti, chcete spropagovať aktuálne akcie, podporiť sezónny predaj, či jednoducho podporiť web všeobecne.

Platba len za kliknutia

Tento typ reklamy nájdete aj pod názvom PPC (Pay-Per-Click). Za túto inzerciu totiž platíte len vtedy, ak niekto skutočne klikne na vašu reklamu.

Presné cielenie

Je dôležitejšie čo predávate, alebo komu to predávate? S reklamou vo vyhľadávači sa ukážete tým ľuďom, ktorí hľadajú vaše produkty a služby. 

Reklama v správnom čase

A čo je najdôležitejšie? Necielite na ľudí, ktorí niečo všeobecne používajú. Cielite na tých, ktorí to hľadajú tu a teraz.

podnaweb2020 zel