Hľadáte inšpiráciu pre SEO optimalizáciu vašich webových stránok?

Spísal som pre vás skrátený zoznam faktorov vplývajúcich na pozície vo vyhľadávaní.

Pre väčšinu z nich nepotrebujete byť google guru ani nič podobné. Postačí vám CMS systém, ktorý umožňuje upravovať obsah webovej stránky.

Jednotlivé SEO tipy sú zoskupené do tematických okruhov s pomocnou navigáciou, takže sa rýchlo dostanete k téme ktorá vás zaujíma.

Neočakávajte príkazy ako: „sem napíš toto, prvé slovo musí byť tamto“, moje rady majú skôr charakter odporúčaní, ktoré nechávajú dostatok priestoru pre tvorivosť.

Koniec koncov, také sú všetky podmienky pre dobré SEO. Nie sú to zákony vyryté do kamennej tabule, len odporúčania odpozorované tými odvážnejšími priekopníkmi.

Poučte sa z ich skúseností a aplikujte tipy podľa vlastného uváženia.

 

 

Kľúčové slová

 

 1. Kľúčové slová v texte

Najbanálnejší a zároveň najužitočnejší tip zo všetkých:

Kľúčové slová pre ktoré chcete byť nájdení, používajte v texte vašich webstránok. Je to rýchle, prirodzené a navyše s tým nie sú spojené žiadne technické komplikácie.

 

 1. Hustota kľúčových slov

Netrápte sa výpočtom hustoty kľúčového slova v texte. Používajte ho len tam, kde sa prirodzene hodí. Optimalizujete pre ľudí, nie pre vyhľadávač (aj keď preklad pojmu SEO tvrdí opak). Nadmerný výskyt pôsobí neprirodzene a čitateľa prinajmenšom vyrušuje.

Navyše môžete dostať negatívnejšie hodnotenie - pozri bod 5.

 

 1. Obmeny kľúčových slov

Skloňujte, časujte, pridávajte prípony a predpony, používajte iné tvary slov. Google to všetko rozoznáva, pozná neurčitok a slovný základ. Vie čo chcete povedať, nemusíte sa strikne držať základného tvaru slova.

 

 1. Využite LSI

Latent Semantic Indexing – používajte kontextovo a významovo podobné výrazy. Hovorte o téme aj inými slovami. Potešíte nielen oko používateľa, ale aj algoritmus vyhľadávacieho robota.

 

 1. Nespamujte kľúčové slová

Nepoužívajte zbytočne jedno kľúčové slovo tam, kde byť nemá. Netvorte nové zbytočné vety, aby ste ho použili viackrát. Spamovanie (keyword stuffing) nemajú radi ani ľudia (pretože pôsobí neprirodzene), ani vyhľadávače (pretože to pokladajú za pokus o ovplyvňovanie pozícií). Táto taktika patrí do kategórie black hat SEO. V preklade: zakázané techniky, za ktoré môžete obdržať penalizáciu.

Pozn.: Zafixujte si do pamäti ako podmienku pre kvalitnú optimalizáciu.

 

 1. Long tail - viacslovné výrazy

Nesústreďujte všetku pozornosť na najviac vyhľadávané slová. Prevažná väčšina vyhľadávacích dopytov je v troj-/štvor-/päť- a viac slovných výrazoch. Čoraz viac ľudí spresňuje svoje vyhľadávanie dlhšími výrazmi a tento trend stále narastá.

long tail vyhľadávanie

Podiel na celkovom vyhľadávaní

 

 1. Chytajte zajace po jednom

Koľko zajacov chytíte ak budete naháňať desiatich naraz? Ani jedného. Chytajte ich po jednom. Ideálny prístup je optimalizovať každú podstránku pre jedno, alebo pre úzko súvisiacu skupinu kľúčových slov.

 

 

 

Titulok a hlavný nadpis

 

 1. Dbajte na titulok stránky

Titulok (title tag) je to, čo uvidí používateľ vo vyhľadávači ako prvé. Jednoducho, musí zaujať. Reprezentuje ho tag <title> v hlavičke kódu HTML. Vo vašom CMS systéme ho vytvorí buď názov článku, alebo na to budete mať samostatné políčko pre každú podstránku (v tom lepšom prípade).

titulok 77 seo tipov

 

 1. Dbajte na hlavný nadpis stránky - h1

Hlavný nadpis je to, čo uvidí používateľ na vašej stránke ako prvé. Jednoducho, musí zaujať. Ideálne by ho mal zastupovať jeden tag s označením h1.

nadpis h1

 

 1. Titulok <title> a hlavný nadpis <h1> nie je to isté

Titulok sa zobrazuje prevažne vo výsledkoch vyhľadávania. Na samotnom webe si ho všimne málokto. Je umiestnený v hornom stavovom riadku webového prehliadača. Hlavný nadpis je prvý výrazný text, ktorý má upútať pohľad návštevníka na vašej stránke (je časťou obsahu).

title tag a hlavný nadpis h1

 

 1. Odlíšte titulok od hlavného nadpisu

V niektorých prípadoch môže platiť: Prvý text privedie používateľa na môj web, ale druhý v nadpise ho tam aj udrží.

 

 1. Titulok stránky do 65 znakov

Dlhé titulky sa vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazia celé. Záleží síce na tom, koľko pixelov jednotlivé písmenká na obrazovke obsadia, ale pre zjednodušenie rátajte s počtom znakov 60 až 65. Ak si chcete byť na 100 % istí, použite tento jednoduchý kontrolný nástroj: SERP snippet optimizer .

 

 1. Hlavný nadpis môže mať ľubovoľnú dĺžku

Hlavný nadpis h1 nie je obmedzený ničím, iba ak vaším webom. Preto nemusí byť rovnaký ako titulok. Ak je to potrebné, použite dlhší.

Pozn.: Zohľadnite aspoň kútikom oka dizajn webu. Nejednému grafikovi ušetríte krátku srdečnú arytmiu.

 

 1. Kľúčové slovo v titulku

Tu nie je o čom polemizovať. Kľúčové slovo by jednoznačne malo byť v titulku stránky. Je to jeden z najsilnejších faktorov pôsobiacich na SEO.

 

 1. Kľúčové slovo v hlavnom nadpise

Ubezpečí používateľa, že na vašej stránke nájde to čo hľadá a navnadí ho na hlbšie preskúmanie webu.

 

 1. Kľúčové slovo na prvých miestach titulku a nadpisu

Čím viac do popredia hľadaný výraz umiestnite, tým väčšiu dôležitosť mu udelíte.

Pozn.: Neaplikujte tento tip na úkor správneho slovosledu.

 

 1. Krátky a výstižný titulok

Doslova tu platí: menej je niekedy viac. Čím je titulok kratší, tým viac váhy prislúcha jednotlivým slovám. Použiť len samotný hľadaný výraz, pre ktorý optimalizujete, je vhodné len málokedy. Buďte struční no dostatočne opisní. (Platí aj pre nadpis)

 

 1. Vysoká relevancia

Opíšte o čom stránka skutočne je. Ak návštevníkov nalákate na niečo „sexy“, môžete u nich vyvolať pocit, že boli podvedení, čo spôsobí, že stránku ihneď opustia. Google toto správanie dokáže identifikovať a svojmu webu tým iba uškodíte.

 

 1. Kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo“ zmeňte na „Kľúčové slovo vo vyhľadávacej fráze“

Posuňte svoje titulky na nový level. Myslite long tailovo. Neoptimalizujte pre slová, ale pre celé vyhľadávacie frázy. Opisnejšie frázy pôsobia prirodzenejšie a získavajú viac klikov ako strohé vymenovanie.

 

 1. Použite čísla

Číslo znamená pre človeka konkrétny prísľub. Nikto síce nebude hľadať výraz „25 tipov pre úpravu interiéru“, no napriek tomu môžete dosiahnuť lepšiu pozíciu ako s titulkom „tipy na úpravu interiéru“. Číslo môžete umiestniť kamkoľvek, avšak hneď na začiatku bude jeho účinok najsilnejší.

 

 1. Každá podstránka = jeden titulok

Každá podstránka vášho webu by mala mať vlastný titulok. Zabezpečíte jej tak dostatočnú odlíšiteľnosť a jedinečnosť.

 

 1. Nepoužívajte špeciálne znaky

Každý špeciálny znak ktorý použijete len preto, aby ste zvýšili vizuálnu atraktivitu, je pre vás mínusovým bodom. Špeciálny znak použite len v prípade, ak mu dané miesto skutočné patrí.

 

 

Meta popis

 

 1. Vypĺňajte meta popisy

Meta popis sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania pod titulkom. Ak ich na stránke nemáte vyplnené, Google sem dosadí to, čo sám uzná za vhodné.

Pozn.: V posledných rokoch sa jeho algoritmy zmenili natoľko, že dokáže meta popis vo výsledkoch prispôsobiť podľa zadanej vyhľadávacej frázy. To znamená, že meta popis zmení.

 

 1. Kľúčové slovo v meta popise

Okrem toho, že je pre používateľa zárukou relevantnosti výsledku, pamätajte na jeden malý bonus. Kľúčové slová z vyhľadávacej frázy sú zvýrazňované! To vám môže pomôcť pri zvýšení vizuálnej pútavosti.

 

 1. Do 160 znakov

Dlhé meta popisy sú vo výsledkoch skracované. Preto obmedzte ich dĺžku na cca 160 znakov. Inak bude jeho koniec odstrihnutý a doplnený tromi bodkami...

Pre mobilné zariadenia je dĺžka popisu o niečo kratšia. Tu bude použitých len približne 120 znakov. Dajte preto to najdôležitejšie na úvod.

dlhý meta popis

Skrátené meta popisy

 

 1. Zhoda s obsahom

Google odhalí ak sa snažíte používateľov nalákať na pekný obal. Ak meta popis nebude súvisieť s obsahom, zvýši sa vám počet okamžitých odchodov (bounce rate) a prepadnete sa na nižšiu pozíciu. V tom najhoršom prípade môžete byť dokonca penalizovaní.

 

 1. Presvedčivý text

Predstavte si meta popis ako platenú riadkovú inzerciu s obmedzeným množstvom znakov. Ak by ste zaň mali zaplatiť, dobre si premyslíte, čo v ňom bude napísané. Mal by byť jednoduchý, ľahko čitateľný, dostatočne opisný a výstižný.

 

 1. Jedinečnosť

Znovu platí, že každá podstránka by mala mať svoj jedinečný meta popis. Každá sa predsa týka niečoho iného ... alebo sa mýlim?

 

 1. Použite akčný jazyk, alebo výzvu do akcie

Zistite viac! Vyskúšate zadarmo... . Časovo obmedzená zľava. To je pár príkladov výziev do akcie. Akčný jazyk znamená, že jeho prečítanie zaujme na prvý pohľad a nebude pôsobiť ako veta vytrhnutá z povinného školského slohu (ktorý sa autorovi očividne písať nechcelo).

 

 1. Neovplyvňuje pozície vo vyhľadávaní priamo

Už pred niekoľkými rokmi bol vyňatý zo zoznamu faktorov SEO, ktoré majú priamy vplyv na pozíciu vo vyhľadávaní. Pomáha vyhľadávaču najmä pri zložitejších vyhľadávacích frázach, poskytovať dostatočne presný náhľad či ukážku samotného obsahu stránky.

 

 1. Nepoužívajte úvodzovky

Vždy keď sa v meta popise vyskytnú úvodzovky, bude text za nimi odstrihnutý. Najlepšie urobíte ak z meta popisu odstránite všetky nealfanumerické znaky tak, aby obsahoval len písmená a čísla. Keď už tie úvodzovky musia byť, použite radšej znak ' .

 

 1. Niekedy je OK meta popis vôbec nemať

Tento bod trochu odporuje iným tipom, ale niekedy to tak naozaj je. Ak stránku optimalizujete pre jedno či dve často vyhľadávané kľúčové slová, je lepšie meta popis mať. Ak sa ale snažíte zasiahnuť long-tail návštevnosť s tromi a viac frázami, môže byť správnym rozhodnutím meta popis nemať. Robíme to preto, aby vyhľadávač pri každom pokuse sám dosadil vhodný text z danej podstránky podľa vyhľadávaného výrazu.

Pozn.: Neberte túto radu ako ospravedlnenie pre vlastnú lenivosť.

 

 

URL adresa

 

 1. Kľúčové slovo v URL adrese

URL adresy vašich podstránok by mali mať v sebe obsiahnuté kľúčové slovo. To pomáha indikovať relevantnosť, podobne ako titulok a meta popis. Url adresy sa však často používajú v nezmenenej forme aj ako samotný text odkazu z iných stránok. V tomto prípade si premyslenou skladbou URLky môžete polepšiť.

 

 1. SEF URL

URL adresy priateľské pre vyhľadávače. Dnes už takmer samozrejmosť, no stále sa nájdu weby ktoré SEF URL nemajú. Skontrolujete si ich jednoducho. Vaša URL by mala byť aj pre vás normálne čitateľná. Nemala by vyzerať takto:

www.mojadomena.sk/index.php?sdf45sd45-25$comand-view:4&adfs22-no...

 

 1. Ak je to možné vyhnite sa parametrom

Url s parametrom by mohla vyzerať takto:

parameter url

Ak sa môžete vyhnúť parametrom, urobte to. Výnimkou sú adresy, ktoré musia obsahovať parameter. Napríklad výsledky vyhľadávania na vašej stránke, niektoré zoznamy, akcie po odoslaní formulárov a podobne.

 

 1. Dosah navigácie

Dobrou taktikou je, ak je každá vaša podstránka vzdialená od úvodnej maximálne na dve kliknutia. Zjednodušíte navigáciu pre robot vyhľadávača aj pre používateľov.

 

 1. Kratšia = lepšia

Krajšie URL adresy sú vo všeobecnosti viac preferované. Nemusíte sa trápiť ak je dĺžka do 60 znakov. Ak však toto číslo presiahne 100, ich úprava stojí za zváženie. Možno ste našli faktor, ktorý vám prinesie zopár plusových bodov.

 

 1. Prispôsobte URL adresu podľa titulku

Ak to dáva zmysel. Ak bude váš titulok napríklad „Ako stráviť príjemný večer v Bratislave“ môže vaša URL vyzerať takto:

www.mojemesto.sk/blog/prijemny-vecer-v-bratislave

Nemusíte to však hnať do extrému. Skombinujte tento tip s predchádzajúcim a dosiahnete ideálny výsledok.

 

 1. Nepoužívajte veľké písmená

Väčšina redakčných systémov rieši túto technickú záležitosť automaticky. Ak ten váš náhodou nie, dajte si na túto chybičku pozor. Všetky písmená píšte malé. Dôvodom je takzvaná case-sensitivity (citlivosť na veľké znaky) servera, na ktorom beží váš web. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, kliknite sem .

 

 

Obrázky

 

 1. Majte v texte aspoň 1 obrázok

Štatisticky dosahujú články s fotkami lepšie pozície ako články bez fotiek. Vyplýva to z analýzy približne 1 milióna stránok Viac fotiek však na pozície vplyv nemá.

 

 1. Alt parameter obrázku

Vyplňujte alt parameter obrázkov. Ak obrázok vystihuje či priamo obsahuje slová, pre ktoré je stránka optimalizovaná, použite ako parameter alt daný výraz. Táto časť kódu následne slúži pre vyhľadávač ako textová interpretácia obrázkového súboru.

 

 1. Názov obrázku

Ide o názov samotného súboru. Platí podobný postup ako pre alt tag. Google je v rozoznávaní obrázkov čoraz lepší, preto sa ho nesnažte oklamať. Používajte pravdivé názvy a alt tagy a odmena vás neminie.

 

 1. Titulok obrázku

Môže priniesť ďalšie malé plusové body. Je to text pod obrázkom, ktorý používateľovi v krátkosti vysvetľuje, čo je na obrázku. Mnohí ľudia text iba skenujú. Ak sa pristavia pri obrázku s popisným titulkom, môžete ich primäť zostať na stránke dlhšie a preskúmať ju podrobnejšie.

obrázok s titulkom

Obrázok pritiahne pozornosť, titulok prinúti začítať sa

 

 1. Veľkosť obrázkov

Súvisí predovšetkým s rýchlosťou načítania stránky. Ak do článku zavesíte päť kusov obrázkov s veľkosťou 1MB, a niekto si stránku otvorí na desktope s vysokorýchlostnou optikou, žiadne spomalenie pri načítavaní nezaznamená. Ak ale vykoná tú istú akciu na mobilnom telefóne, môže pri naťahovaní stránky stráviť celú večnosť...

Pozn.: ...a vy viete že ju u vás nestrávi a radšej stránku opustí.

 

 1. Vyhľadávanie obrázkov

Odmena za správnu optimalizáciu obrázkov môže spočívať aj v umiestnení na vysokých pozíciách vo vyhľadávaní obrázkov. V niektorých sférach vám to môže priniesť nezanedbateľné oživenie organickej návštevnosti. Napríklad pri produktoch eshopu.

 

 

Spätné odkazy

 

 1. Jeden z najsilnejších faktorov SEO

Spätné odkazy z íných webstránok boli aj budú jedným z najsilnejších faktorov, ktoré dokážu vplývať na pozície vo vyhľadávaní.

 

 1. „Čím viac, tým lepšie“ už neplatí

Kedysi vám stačilo mať veľa spätných odkazov. To je dnes minulosťou. Naopak, zhromažďovanie obrovského počtu linkov z podozrivých stránok vám môže uškodiť.

 

 1. Relevantné odkazy

Kvalita vyhráva. Spätný odkaz z tematicky podobnej alebo relevantnej stránky vám pomôže viac, ako desiatky odkazov nazbieraných podivnými praktikami z ľahšie dostupných zdrojov.

 

 1. Populárne stránky

Čím známejšia a dôležitejšia stránka je, tým väčšmi rastie sila a význam odkazu. Pre získanie autority a dôvery vyhľadávačov, budete potrebovať pomoc takýchto partnerov.

 

 1. Text odkazu

Získali ste backlink z kvalitnej stránky, ale text odkazu je len vo forme URL vašej adresy? Skúste docieliť to, aby bol odkaz zastúpený vaším kľúčovým slovom. Sila takéhoto prekliku je oveľa väčšia.

Príklad: namiesto http:www.podnaweb.sk/tvorba-web-stranok použijete link tvorba web stránok

 

 1. 1 zo 100 alebo 100 z 1

Ak budete mať po jednom odkaze zo sto stránok, je to omnoho viac ako sto odkazov z jednej stránky. Ak na vás odkazuje množstvo domén, máte po starostiach.

 

 1. Nepodliehajte panike

Zohnali ste perfektný web, ktorý vám umožní zverejniť váš článok. Máte šťastný deň a preto vám uverejnia aj odkazy. Duša vám poskakuje od vzrušenia, ale hlavu držte pekne pri zemi. Nepchajte linky do každej jednej vety. Či už má text sto slov alebo tisíc, bohato postačia jeden-dva odkazy.

keď je niečoho veľa

Keď je niečoho priveľa

 

 1. Katalógové vyhľadávače – oplatí sa?

Menším a novým stránkam na začiatok stále áno. Vyberte si tie najznámejšie a tie s lepším page rankom. Ak chcete účinok zvýšiť, použite do každého katalógového vyhľadávača trochu iný názov či popis.

Katalógový vyhľadávač ako zoznam, azet a iné uverejnia spätný odkaz na váš web. A stále je tu tiež šanca (aj keď malá), že vás cez firemný katalóg niekto nájde.

 

 1. Nové odkazy

Ak získavate nové odkazy pravidelne, posilňujete svoju pozíciu. Pre vyhľadávač je to signálom aktuálnosti a nových informácií.

Ako získavať nové odkazy? Publikovať čerstvý a zaujímavý obsah s potenciálom na zdieľanie.

 

 

Obsah

 

 1. Dlhší obsah vyhráva

2000. To je priemerný počet slov pre stránky, ktoré majú prvé pozície vo vyhľadávaní. Tým sa nemyslí celý web, iba jednotlivé podstránky.

 

 1. Relevantnejší obsah vyhráva

Darmo budete mať článok s 2000 slovami, ak 1500 z toho budú „omáčky“. V tom prípade je lepšie použiť iba zvyšných 500 slov.

 

 1. Neviete o čom písať?

Možno vám pomôže aspoň základný prieskum. Pomocou neho zistíte, o čo sa zaujímajú ľudia vo vašej brandži. Ak chcete vedieť ako na to, kvalitne spracovanú analýzu kľúčových slov nájdete tu .

 

 1. Neviete o čom písať? Vol. 2

Skúste vylepšiť to, čo vám už funguje. Ak ešte nemáte na stránke rozhranie pre správcov webu , napravte to. Pomocou neho zistíte, aké výrazy používajú vaši návštevníci, prípadne ktoré vstupné stránky prinášajú najviac návštevnosti.

 

 1. Čerstvý obsah

Uverejňujte nový a kvalitný obsah pravidelne. Z dlhodobého hľadiska vám táto taktika poskytuje možnosť predbehnúť akúkoľvek konkurenciu. Žiaľ, dlhodobé hľadisko môže byť v tomto kontexte v rozpätí niekoľkých rokov svedomitej práce. Pokiaľ však nepotrebujete predbiehať vo výsledkoch wikipédiu, výsledok sa môže dostaviť aj skôr.

 

 1. Čo sa vás ľudia často pýtajú?

Je dosť možné, že práve odpoveď na túto otázku im vo vyhľadávači Google chýba. Napíšte preto text, ktorý ju podrobne zodpovie. Takto môžete časom získať veľa kvalitného obsahu, ktorý prinesie longtailovú návštevnosť.

 

 1. Používateľská spokojnosť

Namiesto klasickej optimalizácie, ktorá sa len snaží naháňať kliknutia, skúste sa zamerať na obsah so zreteľom na dosiahnutie maximálnej spokojnosti používateľa. Na stránke musí byť to, čo používateľ po kliknutí na titulok očakáva.

 

 1. Podnadpisy

Užitočné pre ľudí i vyhľadávač. Umožňujú lepšiu orientáciu v texte. Váš návštevník môže hľadať iba čiastkovú informáciu. Ak v rýchlosti prezerá text a do očí mu udrie zaujímavý podnadpis, začne s čítaním celého odseku. To sa zdá byť menej, ako by ste si želali, ale častokrát je to viac, ako keby pri rýchlom skenovaní text preletel celý.

 

 1. Čitateľnosť textu

Nikto nechce čítať text, ktorý je zliaty do jedného súvislého bloku, bez podnadpisov, odsekov a iných optických prestávok. Používajte tieto prvky a dávkujte text postupne.

 

 1. Zvýraznenie

Nie len odseky členia texty. Sú to aj rôzne zvýraznenia, farebné odlíšenie, šikmý text. Obohacujte text striedmo aj o tieto prvky. Malý bonus pri úprave obsahu poskytuje zvýraznenie kľúčového slova.

 

 1. Zoznamy

Text vo forme zoznamu je u čitateľov veľmi obľúbený, napríklad: 10 najlepších, 25 účinných, 7 obľubených a iné. Zoznamy sú konkrétny prísľub, človek vopred vie, čo môže očakávať. A ako som už spomínal, ich názvy sú dokonalým atraktorom pre titulok webstránky.

 

 

Rôzne

 

 1. Zvyšujte autoritu domény

Zvyšovanie autority domény súvisí s najmä s externými (offpage) faktormi. Autorita domény sa cielene ovplyvňuje veľmi ťažko. V tomto ohľade vám pomôže dôsledná optimalizácia a kvalitné spätné odkazy.

 

 1. Sociálne signály

Zdieľanie na sociálnych sieťach, lajky,  komentáre a podobne. To všetko vyhľadávače registrujú a odmeňujú. Okrem iného vám sociálne siete môžu zabezpečiť kvalitnú odkazovú návštevnosť. V niektorých oblastiach to môže byť dokonca väčšina celkového počtu ľudí u vás na webe.

 

 1. Questblogging

Na našom malom trhu sa táto taktika využíva len zriedka. Questbloging spočíva v uverejnení článku na blogu iného majiteľa pod vaším menom. V takomto prípade obyčajne môžete uverejniť spätný odkaz podľa vášho želania. Avšak bude to niečo za niečo. Pokiaľ neponúknete kvalitné informácie, nerátajte s tým, že vás niekto pustí za svoje brány.

 

 1. Rich snippets – štruktúrované dáta

Štruktúrované dáta alebo úryvky, sú krátke časti v kóde stránky, ktorých úlohou je najmä zvýrazniť niektoré informácie. Ich syntax je prísne špecifická a Google sám rozhodne, či ich pri vašich výsledkoch zobrazí alebo nie. Podrobnejšie infromácie nájdete tu . Ak chcete testovať či sú na vašich stránkach štruktúrované dáta, použite tento nástroj .

štruktúrované dáta - rich snippets 

Zobrazenie štruktúrovaných dát vo vyhľadávaní

 

 1. Vek domény

Áno aj toto hrá svoju úlohu. Prechod na inú doménu robte len v nevyhnutných situáciách. Dobre si premyslite, či to skutočne potrebujete. Keď sa už rozhodnete pre zmenu domény, dajte si záležať na správnom presmerovaní celej stránky. To zaručí, že sa jej doterajšia pozícia premietne na novú doménu.

 

 1. Rýchlosť načítania

Súvisí hlavne s používateľskou skúsenosťou. Ak sa niekomu stránka ani do 10 sekúnd (a to slušne preháňam) nenačíta, pôjde hľadať inde. Vy máte zvýšený počet okamžitých odchodov a váš celkový rating klesá.

 

 1. Zabezpečené pripojenie - SSL

Inými slovami, ide o zabezpečenú komunikáciu medzi serverom a prehliadačom. Google zaradil SSL medzi ranking faktory ovplyvňujúce výsledky vyhľadávania, preto otázka prechodu na https stojí za zváženie. V súčasnosti prehliadače upozorňujú na stránky bez SSL s možnosťou prihlásenia, čo je ďalší dôvod naviac.

prihlásenie bez SSL

Upozornenie na prihlasovanie bez SSL

 

 1. Kanonická url

Ak máte dve rozdielne URL adresy s rovnakým obsahom, mali by smerovať na jednu kanonickú URL, aby ste vyslali vyhľadávaču jasný signál: „Hej pozri sa sem, toto je tá správna adresa, ta druhá je len jej kópia“. Zabezpečíte tak, aby odkazová sila prechádzala na jednu vybranú adresu.

 

 1. www a bez www

Máte pred názvom stránky tradičné www alebo začína hneď doménou? Viete zobraziť obe verzie – s www aj bez www? Ak áno, je to chyba. Mali by ste používať iba jednu verziu a druhú na ňu presmerovať. Technicky sú to totiž dve samostatné stránky.

 

 1. Neexistujúce stránky

Zanikajú vám na webe často podstránky, prípadne vám Nástroj pre správcu webu generuje veľa chýb 404? Tieto neexistujúce adresy by ste mali presmerovať na funkčné.

 

 1. Priveľa podstránok

Mať viac obsahu je väčšinou lepšie. Ak sa však približujete k štvorciferným číslam v počte podstránok, nemusíte si tým polepšiť. Rastie komplikovanosť navigácie, na niektoré adresy sa dostanete len po mnohých preklikoch. Nehovoriac o tom, že udržateľnosť, aktuálnosť a kvalita sú na bode mrazu. Mali by ste naplánovať zredukovanie počtu adries, alebo aspoň označiť vybrané časti stránky ako neindexované.

 

 1. Responzívny dizajn

Stránka s responzívnym alebo mobilným dizajnom vyhrá nad stránkou ktorá ho nemá. Minimálne čo sa týka výsledkov pri mobilných zariadeniach. Ide o dávnejšie ohlásený faktor, takže polemika o tom, či mať alebo nemať responzívny dizajn už nie je opodstatnená. Ak k tomu pripočítame množstvo používateľov mobilného internetu, rozhodnutie nemať ho je krokom späť.

 

 

 1. Extra rada na záver:

Tieto tipy používajte voľne podľa vlastného uváženia. Porušujte všetky (okrem black hat ;) ) a vytvárajte si akékoľvek nové pravidlá. Ak máte niečo odskúšané a funguje vám to, držte sa toho.