Poradiť si s internou návštevnosťou vašich stránok v štatistikách Google Analytics môže byť problém.

Mnohí pracujete z domu, z práce, z oboch súčasne, web spravuje viacero zamestnancov a podobne.

Naučte sa, ako vyčistiť dáta v každom z týchto prípadov.

Ale pekne poporiadku.

 

Prečo si na web dávate nástroj ako Google Analytics?

Nie pre to, aby ste sa kochali peknými, v čase sa meniacimi grafmi.

Ani preto, lebo to robia všetci a vy chcete byť trendy.

Dôvod je ten, že chcete mať dokonalý prehľad o návštevnosti svojho webu a robiť vylepšenia na základe presných údajov.

To znie rozumne.

Prečo si ale potom, tak ako väčšina majiteľov stránok, tieto údaje sami „potvoríte“?

Áno.

Sami si skresľujete návštevnosť. Sami ovplyvňujete presnosť dát. Sami vyhodnocujete nesprávne údaje.

Ako to?

Väčšina ľudí totiž zo svojich štatistík neodstraňuje ich internú návštevnosť.

 

Prečo odstrániť vlastnú návštevnosť z GA?

Veľa podnikateľov a majiteľov stránok kontroluje svoj web denne. A nie raz.

Prípadne majú počas práce otvorenú svoju stránku neustále. Sem tam do nej mrknú. „Však čože...“

Prípadne je takých zamestnancov viac. „3-4 návštevníci hore dole...“

Viete ale čo sa stane, ak pracujete so svojou stránkou 3 hodiny a raz za čas do nej mrknete?

Modelová situácia:

 • Pripíše vám návštevníka s 3 hodiny trvajúcou reláciou.
 • Ste menšia firma, so zhruba 50 až 100 návštevami v daný deň.
 • Skutočný čas, ktorý však vaši návštevníci na webe zotrvajú, bude len 1 minúta.

Čo spraví vaša 3 hodinová návšteva so skutočným časom trvania relácie?

To isté, čo priemery platov na Slovensku, ak jednoducho spriemerujete všetky platy radových pracovníkov a horných „5 %”.

Na oko bude situácia výborná, no skutočnosť na …

To isté sa deje aj s vašimi štatistikami, ak neodstraňujete internú návštevnosť.

Či a na koľko budú nasledovné informácie pre vás potrebné, už posúďte sami.

Ak máte osobnú stránku s 1000 návštevami denne, nemusí vás interné filtrovanie veľmi znepokojovať.

Hm. Alebo by malo?

Vo veľa prípadoch nie je hlavným dôvodom, prečo sa touto otázkou zaoberať, ani tak tých zopár návštev navyše.

Hlavným dôvodom je to, že ako správca webu často navštevujete práve kľúčové podstránky!

Tie, ktoré sú zadané ako hlavné ciele , robíte akcie ktoré sú nastavené ako merané udalosti. Robíte si sami konverzie.

A to už môže byť problém. Keďže podobných akcií a návštevníkov na webe až tak veľa nebude.

 

 

Ako odstrániť internú návštevnosť z Google Analytics

Pri každom spôsobe nájdete na začiatok informáciu, kedy je a kedy nie je daný filter účinný.

Takto rýchlejšie nájdete to pravé riešenie pre vás.

 

Filtrovanie IP adresy

Funguje ak: máte statickú IP adresu (navštevujete svoj web len z jedného miesta) – svoju IP adresu zistíte napríklad tu .

Nefunguje ak: máte dynamickú (meniacu sa) IP adresu, navštevujete svoj web z rôznych miest

 

Ide o najjednoduchší prístup, ktorý však môže využiť len ten, kto má statickú IP adresu a pracuje z jedného miesta.

Žiaľ, takýchto pripojení je menšina.

Ak si chcete byť istý, skúste svoju IP skontrolovať viac dní po sebe, po vypnutí a zapnutí rootru, prípadne sa informujte u svojho poskytovateľa internetu (pravdepodobne to budete mať uvedené aj v zmluve).

Prejdite na Správcu a vytvorte filter nasledovne:

 • Typ filtra: Vopred definované
 • Vylúčiť
 • Návštevnosť z adries IP
 • Ktoré sú rovné
 • Adresa IP: Vaša IP adresa

ip filter 

 

Filtrovanie rozsahu IP adries

Funguje ak: Máte IP adresy z daného rozsahu

Nefunguje ak: Máte dynamickú IP adresu, navštevujete web z rôznych miest

 

Vylúčiť nemusíte len jednu adresu, ale spoločne celý rozsah. Prípadne rozsah + statické IP-čky.

Ak ste organizácia, môžete disponovať takýmto rozsahom (blokom) statických adries. Nič vám nebráni v tom, aby ste zadali každú samostatne ako popisujem v prvom bode. Jednoduchšie a rýchlejšie však bude, ak odstránite celý rozsah naraz.

Ako?

 • Typ filtra: Vlastné
 • Vylúčiť
 • Pole filtra: Adresa IP
 • Vzor filtra: 192\.168\.0\.[1-9] (rozsah + statická IP: 192\.168\.0\.[1-9]|192\.168\.1\.1)

ip filter rozsahu adries 

Pre rozsah IP adries môžete využiť tvar regulárneho výrazu. Pomoc pri vytvorení regulárneho výrazu vám poskytne táto stránka .

Ako na to vám poradí aj samotný Analytics vo svojich návodoch .

 

Filter pre návštevnosť z domény ISP

Funguje ak: Ak máte „vlastného“ (súkromného) poskytovateľa internetových služieb

Nefunguje ak: Zamestnanci pristupujú na stránky z iných miest

 

Tento filter využije veľa väčších firiem, ktoré sú pripojené na web cez svojho vlastného providera, ktorý funguje naozaj LEN pre ich spoločnosť.

Ak máte štandardné internetové pripojenie od externého poskytovateľa, prejdite radšej rovno k ďalšiemu bodu.

Pozrime sa v rýchlosti na túto možnosť.

Ak použijete vopred definované nastavenie, vyberte zdroj „návštevnosť z domény ISP“.

 • Typ filtra: Vopred definované
 • Vylúčiť
 • Návštevnosť z domény ISP
 • Ktoré obsahuje
 • Doména ISP: doména vášho súkromného providera (provider.sk)

filter návštevnosť z domény ISP

Ak zvolíte vlastné nastavenie, môžete vybrať dve polia filtra:

Doména ISP (vzor filtra bude rovnaký ako v predchádzajúcom bode)

Poskytovateľ internetových služieb(vzor filtra bude napríklad provider s.r.o.).

Pozn.:

Poskytovateľov používaných vašimi návštevníkmi nájdete v Publikum – Technológia – Sieť.

 

Pozor!

Pri IP aj pri ISP filtroch dbajte na to, aby ste neodstránili externých návštevníkov. ISP filtre nepoužívajte pri štandardnom káblovom, bezdrôtovom či DSL internete. Odstránili by ste veľké množstvo potenciálne možných zákazníkov.

Dobrým príkladom pre ľahšie pochopenie môže byť, ak ste firma sídliaca v obchodnom centre s vlastným providerom, kde sa na otvorenú wifi pripája masa návštevníkov a obchodníkov. V tomto prípade musíte využiť inú z možností.

 

Vlastná vstupná stránka

Funguje ak: pristupujete na web z rôznych miest, web spravuje viacero zamestnancov, funguje pre statické aj dynamické IP adresy

Nefunguje ak: -

 

Jednou z veľmi sľubných možností, je mať pre navštevovanie stránky zriadenú vlastnú vstupnú stránku. Môže ňou byť napríklad stránka na subdoméne, ktorá nebude slúžiť na nič iné, okrem prekliknutia na váš hlavný web.

Dôležité pri tom je, aby sudoména NEobsahovala váš sledovací kód služby Analytics. Bude teda vyhodnotená ako externá odkazujúca doména.

A akúkoľvek odkazujúcu doménu môžete v štatistikách identifikovať a odstrániť.

Použijete nasledovný filter:

 • Typ filtra: Vlastné
 • Vylúčiť
 • Pole filtra: Odkazujúci zdroj (prípadne Zdroj kampane)
 • Vzor filtra: sudoména\.vasa-domena\.sk

Pamätajte na to, že táto stránka nesmie byť nikde verejne dostupná, nesmie na ňu smerovať žiadny odkaz, musí byť blokovaná pre vyhľadávacie roboty.

Nechcete predsa, aby vám cez ňu chodili iný náhodný používatelia.

Neviete, alebo nemáte možnosť ako si vytvoriť takúto subdoménu? Potom odporúčam alternatívu z ďalšieho bodu.

 

Odstraňovač internej návštevnosti – Traffic Remover

Funguje ak: pristupujete na web z rôznych miest, web spravuje viacero zamestnancov, funguje pre statické aj dynamické IP adresy

Nefunguje ak: -

 

Je založený na rovnakom princípe ako predchádzajúca možnosť s tým rozdielom, že vstupnú stránku už máte pripravenú ako na tácke.

Navyše môže slúžiť pre všetky vami spravované web stránky súčasne.

Ako používať Traffic remover?

Po rýchlom vytvorení profilu sa dostanete k formuláru, pomocou ktorého vložíte do removera ľubovoľné vlastné domény.

traffic remover odstráň internú návštevnosť

Následne si v Google Analytics vytvoríte tento filter:

 • Typ filtra: Vlastné
 • Vylúčiť
 • Pole filtra: Zdroj kampane
 • Vzor filtra: trafficremover\.com

filter zdroj kampane

Potom už len stačí pristupovať na stránku cez vložené odkazy a žiadna z takýchto návštev sa medzi štatistikami neobjaví.

Najpohodlnejšie bude, ak si stránku trafficremover.com vložíte do záložiek vášho prehliadača. Takto ju budete mať vďaka automatickému prihlasovaniu (ak si nemažete históriu a cookies) vždy poruke a celá procedúra vám nezaberie ani 5 sekúnd.

Pozn.:

Pod podmienkou, že sa nepripájate cez 56 Kb-ovú pevnú linku ;).

 

Vytvorenie URL adresy s vlastnou kampaňou

Funguje ak: pristupujete na web z rôznych miest, web spravuje viacero zamestnancov, funguje pre statické aj dynamické IP adresy

Nefunguje ak: -

 

Znovu využijeme kampane. Tento krát „imaginárne“.

Google nám poskytol nástroj, vďaka ktorému si môžeme vytvoriť vlastnú URL adresu s informáciami o našej kampani.

Využíva sa najmä pri tvorbe adries pre marketingové účely, ak chcete presne poznať účinnosť vašej reklamy a preniesť ju aj do štatistík.

No rovnako, ako ju dokáže Analytics odhaliť, ju následne dokáže odstrániť.

Prečo to nevyužiť?

Vygenerujte si teda vlastnú URL tu.

Ako zdroj kampane použite súvislé slovné spojenie, napr: zamestnanec.

vytvorenie vlastnej url adresy

Výsledná URL potom bude vyzerať napríklad takto:

http://www.podnaweb.sk/?utm_source=zamestnanec&utm_medium=referral&utm_campaign=navsteva

Filter je rovnaký ako v predchádzajúcom bode, len vo Vzore zadáte: zamestnanec.

Pri všetkých svojich doménach postupujte rovnako.

 

 

Ďalšie možnosti odstránenia internej návštevnosti

Tieto prístupy si vyžadujú viac a zložitejšie nastavenia (prípadne štipku programovania), ktoré môžem odporučiť len skúsenejším správcom a adminom, preto ich spomeniem len v krátkosti.

Sú vhodné pre väčšie firmy, ktoré majú vlastných administrátorov a obsah spravuje viacero ďalších zamestnancov.

 

Vlastné dimenzie

Analytics umožňuje identifikovať používateľa v takzvaných vlastných dimenziách, na základe zvolených charakteristík. Napríklad po príchode na niektorú podstránku a podobne. Po správnej identifikácii zamestnanca môžete pristúpiť k vyčisteniu štatistík.

Viac o dimenziách si môžete prečítať tu a o tom ako ich využiť pre náš účel tu .

 

Pridanie Cookies pomocou Javascriptu

Do sledovacieho kódu môžete pridať premennú _setCustomVar. Tá spôsobí, že budete môcť odstrániť vlastnú návštevnosť pomocou segmetov, ktoré si sami nadefinujete. Zastaralejšia metóda je _setVar, ktorá umožňuje aj použitie vo filtroch.

Hlavné rozdiely rozoberá tento článok .

Samozrejmosťou je znovu použitie na správnom mieste.

 

Vstupná URL s premennou + PHP kód

Ide o použitie predchádzajúcich dvoch prístupov skombinovaných s podmienkou v PHP kóde.

Ako správca budete napríklad používať vstupnú stránku www.vasa-domena.sk?zamestnanec=1.

V hlavičke potom použijete podmienku, ktorá zohľadní zadaný reťazec a vloží hodnotu pre identifikovanie zamestnanca.

Pre tých, ktorých by zaujímal detailnejší popis .

 

 

Exituje ešte jedna možnosť, s ktorou však vyslovene nesúhlasím.

Plugin pre prehliadač, ktorý blokuje kód Google Analytics, a tak vašu návštevu vôbec nezaznamená.

Prečo som odporcom tejto možnosti?

Pretože tak ako nezaznamená návštevnosť pre vás, urobíte to aj pri všetkých ostatných stránkach.

Pokladám za dosť sebecké vyžadovať pre seba super presné výsledky a na druhej strane ich iným zámerne kaziť.

 

Poz.:

Filtre nefungujú retrospektívne.

To znamená, že ak začnete dnes, vaše doterajšie dáta zostanú neovplyvnené. Ani po jeho zmazaní sa dáta nevrátia.

Pravdepodobne teda po spustení uvidíte pokles návštevnosti. Toho sa ale nezľaknite. Viete predsa, že pravda oslobodzuje ;).

 

Nepoužívate ešte Google Analytics, alebo potrebujte pomôcť so základnými nastaveniami? Prečítajte si jeden z mojich starších článkov.